Enligt Kirsi Pietiläinen, läkare, fetmaforskare och professor, är ökningen av levnadsstandarden och ändringen i levnadssätt orsaken till att man samlar på sig extra kilon. Tidigare utförde man mer kroppsligt arbete, nu sitter man på kontor. Mat finns också hyllmetervis mera i butikerna än förr i världen.

”En halv timmes joggingtur per dag kompenserar inte den motion man fick tidigare då man tvättade byket för hand och grävde själv upp potatisen. Stillasittandet har ökat dramatiskt. Dessutom, hur många motionerar ens en halv timme per dag?”
 

FINLÄNDARNAS VIKT HAR ÖKAT DRASTISKT

Hela 60 procent av finländarna är överviktiga, vilket betyder 2,5 miljoner vuxna i arbetsför ålder.
”Var femte finländare, allt som allt en miljon finländare har allvarlig övervikt dvs. ett BMI som överstiger 30. Då är det fråga om övervikt på flera 10 kg”, säger Pietiläinen som har 25 års erfarenhet av fetma och behandling av fetma. Hon arbetar på Helsingfors universitet, enheten för fetmaforskning och på HNS fetmaenhet samt har privatmottagning på Eira sjukhus.
Vikten bland finländska män har ökat rejält från 1970-talet och kvinnornas från 1980-talet.

Mellanmål som innehåller socker och fett ger överloppsenergi, men det gör också för stora matportioner. Förpackningarna har blivit större - även för chips- och karamellpåsarna.
 

MÅNGA ÄTER OMEDVETET FÖR MYCKET

”Det hjälper inte att butikshyllorna är fyllda med hälsosamma och lätta produkter när det finns hundratals andra alternativ att välja mellan. Det är fint att det finns ett stort utbud, men det bara ökar lusten att äta och prova på allt.”
Enligt Pietiläinen äter många för mycket utan att märka det: när man har smakat på någonting, provar man gärna följande och smakar sen ännu på en tredje sort. Ett för mångsidigt och omväxlande matutbud utgör en utmaning.
”Om det idag finns endast potatis och fläsksås och i morgon fläsksås och potatis, är det naturligtvis ohälsosamt men man äter mindre av det, än vad man gör i dagens läge då urvalet är i det närmaste obegränsat. Man vill tillfredsställa smaklökarna med texmex, kinesiskt, indiskt....”
 

MAN MÄRKER INTE ÖVERLOPPS KALORIER NÄR MAN ÄTER

Enligt Pietiläinen har finländarna under århundraden klarat av många svältperioder och människokroppen står fortfarande i beredskap inför en eventuell hungersperiod. Kroppen förstår helt enkelt inte hur lite föda den egentligen behöver.
”Människan tänker lätt att hon äter helt normalt och inte för mycket, men ändå äter hon mer än hon förbrukar. I all detta överflöd kan människan inte förstå hur lite hon egentligen skulle klara sig med.”

En av kroppens viktigaste uppgifter är att lagra fett för att överleva. Det är just det som gör bantandet så svårt.

Pietiläinen tycker att det är synd att vi inte har en inbyggd biologisk mekanism som skulle säga till när man t.ex. har ätit 500 kcal för mycket.
”Det skulle ju vara fint om vår kropp kunde säga till att idag har du ätit lite för mycket. Vi är alla dåliga på att känna mättnadgränsen, men en del är extra dåliga på det. Deras kropp märker endast om de ätit för lite och då ringer alla varningsklockor: ”du håller på att svälta”!

REDAN 300 000 ORBERA-PATIENTER

Enligt Pietiläinen finns det nuförtiden ett brett utbud av behandlingsmetoder för övervikt: individuell- eller gruppterapi, lågenergidieter, medicinering och fetmaoperationer.

Vid sidan om dessa finns det nu en ny bantningsmetod, Orbera. Metoden går ut på att i lätt nedsövning med hjälp av ett endoskop föra en Orbera-silikonballong in i magsäcken. Ballongens uppgift är att ge ökad mättnadskänsla.

Ballongen fylls med en halv liter saltlösning och den tas ut efter ett halvt år.  Det har gjorts över 300 000 Orbera-ingrepp i världen och patienterna har gått i genomsnitt 15 kilo.  I Finland utförs dessa ingrepp på Eira sjukhus i Helsingfors.
 

ORBERA SPORRAR TILL HÄLSOSAM LIVSSTIL

Orbera lämpar sig för dem som önskar gå ner i vikt, vars BMI är över 27 men under 40, dvs. de fyller inte de krav som en fetmaoperation kräver.
Viktindexet (BMI) räknas med att dela sin vikt med längden i meter i kvadrat. T.ex. för en person som väger 85 kg och är 1,65 m lång är BMI 31, vilket innebär betydande övervikt.
”Orbera-ingreppet lämpar sig även för personer vars BMI överstiger 40. Då i förberedande syfte inför en fetmaoperation eftersom man bör gå ner före operationen. Men bäst fungerar metoden för personer vars övervikt inte ännu är ett stort problem. Orbera erbjuder en effektiv hjälp i behovet av en livsstilsändring som i sin tur minskar på hälsoriskerna en fortsatt viktökning skulle medföra.
 
 

ORBERA-PATIENTEN FÅR STÖD ETT HELT ÅR

Orbera-ballongen hålls i magsäcken ett halvt år, men patienten förbinder sig till Orbera-projektet för ett helt år. Efter att ballongen tagits ut träffar hen ännu näringsterapeuten och sjukskötaren.

Enligt Pietiläinen är det psykiska stödet väsentligt.

”Det viktigaste är att sjukhusets stöd inte upphör i och med att ballongen tas ut. Stöd och motivation behövs mest då patienten skall fortsätta med sin livsstilsändring på egen hand och behålla sin nya vikt. Det är oerhört viktigt att hen inte lämnas ensam i detta skede.”

Pietiläinen säger att den psykologiska sidan uppmärksammas ofta för lite i samband med fetmavården. Att få hjälp är ofta en resursfråga. I Finland hör inte psykologen till det team som vårdar fetmapatienter och då måste läkarna, skötarna och näringsterapeuterna ha även psykologiskt kunnande så att de kan hjälpa till i dessa saker.
”Många behöver psykiskt stöd för att bemästra sitt känsloätande och överhuvudtaget för att bearbeta sina känslor och förbättra sitt självförtroende. I Orbera har den psykiska sidan beaktats likvärdigt med den medicinska sidan; på så sätt uppnås det bästa resultatet.”

  

 

Översättning av den finska artikeln: Suomessa on miljoona lihavaa – uusi Orbera auttaa pudottamaan painoa. Toimittajana Henna Rautiainen

Kunde Orbera hjälpa dig att gå ner i vikt?

Eira sjukhus erbjuder nu som första i Finland en ny och unik bantningsmetod, Orbera.

Behandlingen består av en silikonballong som förs in i magsäcken och ett ettårigt program för ändring av livsstil.

Läs mera och/eller boka tid till kostnadsfri konsultation hos Fetmaklinikens sjukskötare.

Läs mera