Viime vuosikymmenien aikana suun terveys on parantunut huomattavasti myös vanhemmilla ikäryhmillä. Kuitenkin iensairauksia on kahdella kolmesta, ja joka kolmannella on proteesin alla tulehdusmuutoksia. Suun terveys on ikäihmiselle erityisen tärkeä, koska monet sairaudet voivat pahentaa suusairauksia ja suusairaudet puolestaan pahentaa yleissairauksia, kuten sokeritautia tai sydän-verisuonisairauksia. Hampaattomuus on selvästi vähentynyt mutta silti vuonna 2000 joka kolmas 65-74-vuotias oli hampaaton ja tätä vanhemmista joka toinen. Hammasproteesi on monen mielestä hankala, eikä proteesi aina tahdo pysyä paikoillaan. Ratkaisu löytyy hammasimplanteista, joihin proteesi voidaan kiinnittää tukevasti ja turvallisesti. Esimerkiksi kahden hammasimplantin varaan kiinnitetty alaleuan proteesi voidaan toteuttaa pienessä kirurgisessa toimenpiteessä noin 6 viikon hoitojakson aikana.

Yksilöllinen hoitosuunnitelma

Implanttihoidon toteuttaminen on monen tekijän summa. Leukaluu on voinut vuosien varrella surkastua ja saattaa täten hankaloittaa proteesin pysyvyyttä sekä hammasimplanttien asennusta. Leukaluussa ja ikenessä voi myös olla tulehduksia, jotka täytyy hoitaa ennen varsinaisen hoidon aloittamista. Jokaiselle potilaalle valitaan yksilöllisesti paras ratkaisu ja suunnitelma. Samoin kustannustekijät käydään läpi ennen hoidon aloittamista.

 

Nopea toipuminen

Nykytekniikalla tehdyistä hammasimplanttileikkauksista toipuu yleensä nopeasti. Hammasimplanttien istutus tehdään paikallispuudutuksessa. Vanhaa proteesia voi käyttää jo leikkauspäivänä ja ensimmäisen viikon jälkeen voi yleensä siirtyä takaisin normaaliin ruokavalioon. 6 viikon paranemisjakson jälkeen tehdään implantteihin erikoiskiinnikkeet ja proteesi kiinnitetään paikalleen.

 

Riskit ja komplikaatiot

Kaikessa kirurgiassa on riskejä, niin myös hammasimplanttileikkauksissa. Onnistumisprosentti on kuitenkin korkea (96-99%). Pientä kipua ja turvotusta voi kirurgisen toimenpiteen jälkeen ilmaantua, mutta ne ovat yleensä hallittavissa tavallisilla tulehduskipulääkkeillä.

 

Jatkohoito

Hammasimplanteilla kiinnitetyt proteesit tarvitsevat jatkuvaa puhdistusta ja huoltoa kuten omat hampaat. Säännöllisten vuosikontrollien yhteydessä yleensä myös kiristetään kiinnikkeet, jotka voivat käytössä hieman löystyä. Hammasimplantit ovat kaiken kaikkiaan varsin vaivaton ja turvallinen keino päästä eroon huonosti istuvan hammasproteesin aiheuttamista ongelmista.


Tom C. Lindholm
EHL, HLT, dosentti
Suu- ja leukakirurgia

 

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä keväällä 2008, ja päivitetty keväällä 2016.