Eiran sairaalalla on käytössään viimeisin leikkaustekniikka sekä kaikki eri tekonivelvaihtoehdot. Sairaalan ortopedeillä on mittava kokemus polven tekonivelleikkauksista sekä ajankohtaisin tieto hoitopäätöksen tukena.

Alkuvaiheessa apuna voidaan käyttää polvitukia lääke ja liikuntahoitojen rinnalla, tarvittaessa myös painon pudotus tuo helpotusta oireisiin. Tähystysleikkauksilla voidaan joskus korjata lievästi kuluneen polven vaivoja, kuten kierukan tai ruston repeämiä tai epätasaisuuksia sekä poistaa nivelrikon aiheuttamia luunokkia eli osteofyyttejä.

Kokotekonivel yleinen ratkaisu

Eiran sairaalan ortopedian erikoislääkäri Mikko Manninen kertoo, että siinä vaiheessa, kun polvioireet haittaavat voimakkaasti arkea ja liikuntaa ja polvi on jo pitkälle kulunut, voi ratkaisuna olla tekonivel.

Tekoniveliä on tarjolla monenlaisia, puoli- ja kokoniveliä. Tekonivelen valintaan vaikuttaa nivelrikon aste sekä missä osissa niveltä ongelmia esiintyy. Myös nivelen tukisiteiden kunto tutkitaan ennen valintaa.

Tavallisin ratkaisu voimakkaasti kuluneeseen nivelrikkopolveen on kokotekonivel. Kokotekonivel soveltuu lähes kaikille vaikeaoireisesta polven nivelrikosta kärsiville. Siinä kantavan nivelen molemmat puolet korvataan uusilla liukupinnoilla. Myös polvilumpion vastinpinta reisiluussa korvataan metallilla. Nivelen alkuperäiset tukisiteet tukevat polvea edelleen tekonivelen asennuksen jälkeenkin.

Polvilumpio voidaan joko pinnoittaa muovilla tai jättää pinnoittamatta. Koska kokotekonivel korvaa polvinivelen liukupinnat, voidaan puhua polven pinnoittamisesta. - Tavanomaista polven kokotekoniveltä etu-takasuunnassa enemmän tukeva proteesityyppi on niin sanottu PS-malli, jonka käyttöalue hyvin samanlainen kuin tavallisen kokotekonivelen.
Polvea sivuttaissuunnassa enemmän tukevat proteesit mahdollistavat sivusiteiltään vaurioituneen polven tukevoittamisen tekonivelleikkauksen yhteydessä. Näitä proteeseja käytetään usein polven proteesien uusintaleikkauksissa tai tukisiteiden osittaisten vaurioiden jälkeen, Manninen selventää.

Osanivel sopii vain toisinaan

Polven sisäsyrjän puolitekonivelen käyttö on mahdollista silloin, kun nivelrikkoprosessi on vaurioittanut vain sisempää kantavaa niveltä. Lisäksi eturistisiteen tulee olla ehjä, jotta polvi toimisi ongelmitta puolitekonivelellä.
Polven puolitekonivel on toimenpiteenä kokotekoniveltä pienempi, ja toipuminen leikkauksesta on pääsääntöisesti helpompaa ja nopeampaa kuin kokotekonivelleikkauksesta. Puolitekonivelleikkauksen jälkeen riski uusintaleikkaukselle on kuitenkin pitkällä aikavälillä korkeampi kuin kokotekonivelen jälkeen.

Varsin harvinainen vaiva on Mannisen mukaan pelkästään polvilumpioniveleen rajoittuva nivelrikko. Pelkän polvilumpionivelen korvaavia tekoniveliä on olemassa, mutta käyttökokemus niistä Suomessa on melko vähäinen.
Hän toteaa, että julkaistuissa tutkimuksissa niiden pitkäaikaistulokset ovat selkeästi huonompia kuin kokotekonivelten ja siksi polvilumpionivelen nivelrikossa proteesia mietittäessä päädytäänkin usein kokotekoniveleen.

 

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä syksyllä 2010, ja päivitetty keväällä 2016.