Ortopedian erikoislääkäri Mikko Mannisen mukaan tekonivelkirurgia onkin ”kipukirurgiaa” ja siitä saatava hyöty näkyy liikuntakyvyn palautumisena. Millainen proteesi sitten on hyvä kenellekin? Valintaperusteena on potilaan liikunnallinen taso sekä sen myötä proteesille asetettavat kestovaatimukset.

Muovimetalliproteesi sopii monelle

Proteesi koostuu ns. nuppiosasta ja kuppiosasta. Nuppiosa kiinnitetään reisiluuhun varrella ja sen pää, nuppi, niveltyy lonkkamaljaan kiinnitettävään kuppiin. Näitä vastakappaleita kutsutaan liukupariksi. Liukupareja on neljä erilaista yhdistelmää: muovikuppi ja metallinen nuppiosa, muovikuppi ja keraaminen nuppiosa, molemmat osat keraamisia tai molemmat osat metallisia.
Muovin ja metallin tai keramiikan yhdistelmä sopii Mannisen mukaan henkilölle, jonka liikuntatarve on kohtuullista eikä proteesilta vaadita todella kovaa rasituskestävyyttä. Muovikuppi kuluu jonkin verran ajan myötä. Tosin nykyiset, uuden sukupolven muovit ovat huomattavasti kestävämpiä kuin vanhat.

Keraaminen proteesi aktiiviliikuntaan

Kovin ja kestävin vaihtoehto on keraaminen nuppi ja keraaminen kuppi. Se sopii nuoremmille, säännöllisesti liikuntaa harrastaville henkilöille. Manninen itse suosii tätä yhdistelmää monien potilaidensa kohdalla.
– Se on muovi-metalliparia kalliimpi, mutta erittäin kestävä. Mitä nuoremmasta ja liikunnallisemmasta henkilöstä on kyse, sen kovemmat haasteet materiaaleille asetetaan. Myös uuden sukupolven muovin ja keramiikan yhdistelmä sekä metalli-metallipari sopivat kovaan käyttöön.

Metallin kaksi puolta

Metalli-metalliyhdistelmällä on sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia. Hyviä ovat kestävyys ja se, että metallista voidaan tehdä isonuppisia proteeseja, jolloin tekonivel pysyy varmemmin paikallaan. Metalliosia käytetään myös ns. pinnoitemenetelmässä. Menetelmää on käytetty paljon urheilijoilla ja muuten liikunnallisesti aktiivisilla henkilöillä.
Metallin on kuitenkin todettu aiheuttavan muita proteesityyppejä enemmän kudosreaktioita, erityisesti naisilla. Useimmiten syynä pidetään allergisia reaktioita, mutta aiheuttajia voi olla muitakin.
– Miespotilaille voin harkita pinnoiteleikkausta metalli-metalliliukuparilla, mikäli muut syyt puoltavat käyttöä. Naisille valitsen ensisijaisesti muun tekoniveltyypin, Manninen toteaa.

 

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä syksyllä 2011, ja päivitetty keväällä 2016.