Potilaan haastattelu ja kliininen tutkimus ovat sydänsairauden selvittelyn ydin. Laitetutkimukset täydentävät diagnoosia ja ongelman vaikeusastetta ja usein myös tarkentavat taudin ennustetta. Sydämen rytmihäiriö selviääkin usein sydäntä kuuntelemalla, mutta vasta EKG-tutkimus (sydämen sähkökäyrä) paljastaa rytmihäiriön luonteen ja varmistaa diagnoosin.

Rasitus-EKG:llä selvitetään mahdollinen sepelvaltimotauti, jossa ongelmana on sydänlihaksen hapensaanti. Tutkimuksella kartoitetaan myös potilaan fyysistä kuntoa.

Sydämen kaikuluotaintutkimuksen A-, M-, 2D-mode ja dopplertekniikalla saadaan entistä tarkempi kuva sydämen rakenteesta ja toiminnasta. Potilaalle tutkimus on vaivaton ja kivuton. Dopplerilla seurataan sydämensisäistä verenvirtausta, ja doppler-signaali antaa erittäin tarkan kuvan läppävian vaikeusasteesta. Ultraäänitutkimus korvaa yhä useammin invasiivisia eli sydämeen kajoavia sairaalatutkimuksia.

Sydämen EKG-pitkäaikaisrekisteröinti täydentää käsitystämme sydämen rytmihäiriöistä. Potilas kantaa pienikokoista laitetta, joka tallentaa 24 tunnin EKG:ta tai EKG-otosta sydänoireen aikana (oirejohteinen EKG-tutkimus). Oirejohteisella EKG:lla potilas ratkaisee itse tallentamisvaiheet ja laite rekisteröi rytmihäiriöt tai oireelliset vaiheet, joiden takia potilas on tutkimuksiin tullutkin.

Oireenmukaiseen rekisteröintiin tarkoitetun laitteen voi rekisteröintiä vaarantamatta tarvittaessa irroittaa hetkeksi. Pieni sähkönkulutus mahdollistaa monen vuorokauden seurannan. Tämä on tarpeen silloin, kun rytmihäiriötä ei esiinny päivittäin.

Holter-tutkimus eli EKG-käyrän äärimmäisen tarkka vuorokauden tai kahden seurantatutkimus on lyhyempi kuin oirejohteinen EKGtutkimus, mutta sydämen sähkökäyrä rekisteröityy tarkemmin ja täydellisemmin. Tutkimukset täydentävät toisiaan ja valinta tehdään potilaan ongelman perusteella.

Verenpaineen vuorokausirekisteröinti antaa luotettavan käsityksen verenpaineen todellisesta tasosta. Tulokset ennustavat kertamittauksia paremmin kohonneen verenpaineen komplikaatioita. Vuorokausirekisteröinti soveltuu esimerkiksi hoitovasteen selvittelyyn, iäkkäiden potilaiden verenpaineen tutkimukseen, ja ns. valkotakkiverenpaineen selvittelyyn kohonneessa verenpaineessa.

Potilaan haastattelu, sydämen kliininen tutkimus ja erilaiset sydämeen ja verenkiertoon tarkoitetut laitetutkimukset muodostavat kokonaisuuden, joka on muuttanut diagnoosintekoa ja hoitokäytäntöä. Eiran sairaala tarjoaa laajan ja hyvän tutkimusmahdollisuuden sydänsairauksien selvittelyssä ja hoidossa – täyden käden palvelut.Karl Johan Tötterman
kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri, dosentti

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä syksyllä 2012, ja päivitetty keväällä 2016.